Úřední deska

Všechny dokumenty zveřejňované v zákonem dané lhůtě

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Hradiště jsou trvale elektronicky zveřejněna v části ROZPOČTY OBCE a v listinné podobě v kanceláři OÚ Hradiště.

Výroční zpráva o poskytování informací 2020
Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.03.2021 do 21.04.2021
Usnesení vlády a mimořádná opatření k 2.3.2021
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.03.2021 do 02.04.2021
Vzory čestných prohlášení pro pohyb osob COVID
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.03.2021 do 31.03.2021
Usnesení vlády a mimořádná opatření k 1.3.2021
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.03.2021 do 01.04.2021
Usnesení vlády a mimořádná opatření k 28.2.2021
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Usnesení vlády a mimořádná opatření k 26.2.2021
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.02.2021 do 26.03.2021
Pozvánka ZO 24.2.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 24.02.2021 do 11.03.2021
Usnesení vlády a mimořádná opatření k 22.2.2021
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.02.2021 do 22.03.2021
Sčítání lidu 2021
Informace o sčítání lidu 2021
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.02.2021 do 30.03.2021
Usnesení vlády a mimořádná opatření k 15.2.2021
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.02.2021 do 15.03.2021
Usnesení vlády a mimořádná opatření k 14.2.2021
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 14.02.2021 do 14.03.2021
Usnesení vlády a mimořádná opatření k 11.2.2021
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.02.2021 do 11.03.2021
Usnesení vlády a mimořádná opatření k 8.2.2021
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.02.2021 do 08.03.2021
Přehled poskytnutých dotací 2020 poskytnutých příspěvků 2020
Přehled poskytnutých dotací 2020 poskytnutých příspěvků 2020
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.12.2020 do 30.03.2021
Závěrečný účet svazku za rok 2019 včetně zprávy auditora
Závěrečný účet Svazvazek obcí okresu Plzaň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2019 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.07.2020 do 31.07.2021
Závěrečný účet 2019
Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2019.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.06.2020 do 01.07.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.04.2020 do 30.06.2021
Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.09.2019 do 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy č.j.:18918/2019-MZE-16212
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.04.2019 do 31.12.2022
Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/6966/2019-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 20.3.2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2019 do 31.12.2023

Ostatní zveřejňované dokumenty a aktuální informace

Veřejná linková doprava od 7. března přechází do prázdninového režimu
Vzhledem k vládním opatřením přechází veřejná linková doprava od 7. března do prázdninového režimu.
Aktuální do 31.03.2021
Finanční úřad - platba daně z nemovitostí 2021
Informace Finančního úřadu
Aktuální do 01.04.2021
Informace k očkování na Covid 19
Informace pro občany k očkování.
Aktuální do 20.03.2021
Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám
Informace o zdrojích informací pro dotace pro domácnosti
Aktuální do 10.09.2022
Bezpečnostní desatero
Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe
Aktuální do 31.12.2030

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů naleznete v části Povinné informace.

Usnesení a zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Usnesení 6/2020
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 15.12.2020.
Zápis 3/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 14.6.2017 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Všechny usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva najdete zde.

Poslední schválený rozpočet, zpráva o hospodaření a závěrečný účet

Rozpočtové opatření č.12/2020
Rozpočtové opatření Obce Hradiště č.12/2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2019
Závěrečný účet 2019
Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2019.

Všechny schválené rozpočty, zprávy o výsledcích hospodaření a závěrečné účty najdete zde.

Poslední schválená obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2020
Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Všechny platné obecně závazné vyhlášky najdete zde.