Historie a památky

Stručné dějiny Hradiště.
Hradiště , jedna z nejstarších vsí na Blatensku, je připomínána prvně k r.1228 jako majetek kláštera sv.Jiří na Pražském hradě. Koncem 16.stol. zde vznikla tvrz, kterou postavil buď Zikmund Chrt ze Rtína /1579 – 1583/ nebo jeho nástupce Jan nejst. Chanovský z Dlouhé Vsi. Kol.r. 1655 získal Hradiště klášter dominikánek na Starém Městě Pražském, který jej však již r. 1659 prodal Aleši Ferdinandovi, svob. pánovi Vratislavovi z Mitrovic. Od jeho dcery Evy Konstancie, provdané Morzinové koupil statek Hradiště – Vyšehrad /tvrz, pivovar, hospodářský dvůr a celou ves/ Humprecht Jan, hrabě Černín z Chudenic a natrvalo jej připojil ke Lnářům. Stará hradišťská tvrz byla využívána jako sýpka a dochovala se pouze část sklepů a jedna větší místnost v patře.
V obci bylo několik mlýnů, z nichž nejstarší je připomínán již v r.1442. Poblíž obce se nachází prehistorické pohřebiště se žárovými hroby ze starší doby laténské. Nejvýznamnější pamětihodností v okolí Hradiště je však kostel sv.Ondřeje v Bezděkově, který pochází z konce 13. století, úpravy doznal ještě v 16. a 18. století, ve vsi stávala již ve 13. století tvrz.

Dobové fotografie:
Galerie dobových fotografií.

Památky v obci:

Kostel sv.Ondřeje
Kostel sv.Ondřeje v Bezděkově
Raně gotický kostel z konce 13.století, přestavěn v 16.a18.století.
Kaplička
Kaplička v Hradišti
Kaplička v Hradišti na návsi.
Památník
Památník obětem 1.světové války
Památník obětem 1.světové války na návsi.
Památník
Památník obětem 1. a 2.světové války
Památník obětem 1. a 2. světové války na návsi.
Kaplička
Kaplička v Zahorčičkách
Kaplička v Zahorčičkách na návsi.
Historický objekt
Historický objekt
Historický objekt, který byl součástí tvrze.
Křížek
Křížek v Bezděkově
Křížek v Bezděkově u cesty do Nezdřeva.
Křížek
Křížek v Bezděkově