Výšlap kolem Hradiště 2020

Výšlap kolem Hradiště
Výšlap kolem Hradiště
Výšlap kolem Hradiště
Výšlap kolem Hradiště
Výšlap kolem Hradiště
Výšlap kolem Hradiště
Výšlap kolem Hradiště
Výšlap kolem Hradiště
Výšlap kolem Hradiště
Výšlap kolem Hradiště
Výšlap kolem Hradiště
Výšlap kolem Hradiště

V sobotu odpoledne dne 6.6. se v Hradišti konal první hromadný výšlap do přírody. Počasí nám příliš nepřálo, ale i tak se sešlo okolo 25 dospělých a dětí.
Sraz byl u klubovny, kde děti dostaly do batůžku malou svačinu na cestu.
Plánovaná trasa byla směrem k oboře Nezdřev a poté okruhem zpět přes Vratijovku do Hradiště.
V půlce cesty nejen děti upoutalo vyprávění Petra Brauna o myslivosti, objevovaly se dotazy z řad dětí i dospělých.
Měli jsme možnost slyšet, kolik zvěře se v našem okolí za poslední dobu ulovilo, jaké techniky se při lovu využívají.
Při návratu k Hradišti nás zastihl už déšť, tak přišlo vhod přemístění se ke klubovně, kde se společně opékaly buřty.
Všichni měli možnost vyplnit si myslivecký kvíz a ověřit si svoje znalosti či neznalosti, hrály se karty, děti si malovaly, hrály na hřišti fotbal.
Okolo 19:30 se postupně všichni odebrali k domovům.
Děkujeme SDH za přípravu zázemí u klubovny a Petrovi za poutavé vyprávění.

Děkujeme všem za příjemně strávený den a těšíme se na další společnou akci.

Lenka Janovská

OÚ Hradiště + SDH Hradiště