Novinky akce

Velikonoční dílna v Bezděkově 2016
Velikonoční dílna v Bezděkově 2016
Velikonoční svátky jsme v letošním roce prožívali velice brzy. A proto se tentokrát velikonoční dílna pro děti uskutečnila na poslední chvíli o Květné neděli 20. března po obědě. .......
Maškarní bál v Bezděkově 2016
Maškarní bál v Bezděkově 2016
V sobotu 16. ledna po obědě byla bezděkovská škola příjemně vyhřátá, čistě uklizená, vyzdobená a čekala už jen na děti a jejich rodiče a prarodiče.......
Vánoční koncert a výstava v Bezděkově 2015
Vánoční koncert a výstava v Bezděkově 2015
Vánoční koncert v bezděkovském kostele sv. Ondřeje si opět našel své příznivce. Sobotní podvečer 19. prosince jsme se mohli již popáté zaposlouchat do vánočně laděných písní a koled v podání pěveckého a chrámového sboru Velkobor......
VÁNOČNÍ DÍLNA V BEZDĚKOVĚ 2015
VÁNOČNÍ DÍLNA V BEZDĚKOVĚ 2015
Sobota 5. prosince byla pro děti výjimečným a zážitky naplněným dnem. Brzy po obědě se již tradičně sešly děti ve vánoční dílně......
Nohejbalový turnaj v Hradišti  11.7.2015
Nohejbalový turnaj v Hradišti 11.7.2015
Již několik let zpátky se začátkem července koná v Hradišti na hřišti nohejbalový turnaj. Letošní rok tomu nebylo jinak. ......
OSLAVA DNE MATEK V HRADIŠTI 2015
OSLAVA DNE MATEK V HRADIŠTI 2015
V sobotu 9.5.2015 se v místní klubovně v Hradišti sešly ženy, aby oslavily svátek matek ......

Novinky dokumenty

Pozvánka ZO 7.6.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.05.2016 do 07.06.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2015
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.05.2016 do 31.05.2016
Závěrečný účet 2015
Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2015, Rozvaha 2015, Výkaz ZAZ 2015 a Příloha 2015, Výkaz o plnění rozpočtu 2015
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.05.2016 do 31.05.2016
Poskytnutí dotace - Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka z 27.10.2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hradiště - Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka ze dne 27.10.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace pro veřejnost, aby se neznámý vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.07.2014 do 31.12.2023
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 4.6.2016
Informace o svozu velkoobjemového odpadu.
Aktuální do 04.06.2016
Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy
Leták k problematice výskytu kůroce.
Aktuální do 01.12.2016
OBEZŘETNOST SE VYPLÁCÍ
V rámci realizace Krajského projektu prevence kriminality 2014 "Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí" vydala organizace Člověk v tísni, o.p.s. příručku Obezřetnost se vyplácí, která se snaží upozornit na riziková jednání a situace, do kterých se může dostat kdokoli z nás. Kromě popisu rizik spojených se zprostředkováním půjček se tak obyvatelé Plzeňského kraje mohou v příručce dočíst například o problémech spojených s exekucí, oddlužením nebo s nákupem na předváděcích akcích.
Aktuální do 31.12.2016
Usnesení 2/2016
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 12.4.2016.
Zápis 2/2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 12.4.2016 v Hradišti od 18.00 hodin.